Bize Ulaşın

Kornit’s Digital Printing Glossary

P

Pixel Definition

Piksel - Tanım

Dijital görüntüde piksel, rasterize görüntüdeki fiziksel tramlara ya da noktalara karşılık gelir; bir başka ifadeyle, bütün noktaları gösterebilen bir aygıtta gösterilebilecek en küçük unsurdur veya bir görüntünün, ekranda gösterilebilen, kontrol edilebilir en küçük birimini oluşturur. Her piksel orijinal görüntünün örneğidir; tipik olarak ne kadar çok örnek varsa orijinal görüntü de o kadar aslına sadık biçimde temsil edilir. Her piksel farklı yoğunlukta olur. Renkli görüntü sistemlerinde bir renk tipik olarak üç veya dört yoğunluk ile temsil edilir: kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) veya camgöbeği, galibarda, sarı ve siyah (CMYK). İnç başına tram (dpi) ve inç başına piksel (ppi) ölçümleri zaman zaman birbirinin yerine kullanılırsa da özellikle baskı cihazlarında farklı anlamlara gelirler. Baskı makinelerinde dpi, tram yoğunluğunun (örneğin mürekkep damlasının) yerleşimini ifade etmektedir. Bir görüntünün temsilinde ne kadar çok piksel kullanılırsa sonuç aslına o kadar yakındır. Bir görüntüdeki piksel sayısına bazen çözünürlük adı da verilir, gerçi çözünürlüğün daha spesifik bir tanımı vardır.

Kornit Digital’i ziyaret ederek üstün dijital baskı teknolojisiyle dijital görüntüleri çoğu hammaddeye nasıl en aslına uygun, fotorealistik röprodüksiyonlarla aktardığını keşfedebilirsiniz.